تعداد کاوش دستگاه لیزر

که دستگاه لیزر نشانگر تعداد دفعات جستجوی کلمات حیاتی متبوع توسط یوزرها در زمان یک ماه است .

ابزارهای دلخواه گوناگونی دستگاه لیزر برای این کار موجود است به عنوان مثال با فایده از Wordtracker و جستجوی واژه و کلمه دستگاه لیزر مورد نظر ( به عنوان مثال free ecard ) نتایجی مشابه به عکس پایین به شما سناریو می دهد که در آن تعداد جستجوی ماهانه برای کلمه مورد دستگاه لیزر لحاظ بوسیله کاربران و همچنین لغت ها مهم پیشنهادی دیگری قابل مشاهده است . دستگاه لیزر به عنوان مثال کلمه و واژه دارای اهمیت free ecard در هر روز 11384 بار و نتیجتا 347201 بار در ماه اکران داده می‌شود .
تعداد – جستجوی – لغت ها – دارای اهمیت

تعداد جستجوی کلمات اساسی

نکته ای که در‌این بخش بایستی به آن دقت فرمائید آن است که‌این ابزار لغات اصلی فارسی را پشتیبانی نمی‌کند و خوبتر است که برای یافتن لغت ها حیاتی دلخواه فارسی در‌این بخش از خدمت رایگان Google ایران روتک به کار گیری فرمائید که لهجه فارسی را بخوبی پشتیبانی می نماید و عبارات مهم دیگری را نیز به دستگاه لیزر شما پیشنهاد میدهد .

در پایان ستون دیگری به پوشه اکسل اضافه می کنیم دستگاه لیزر و نتایج این بخش را برای هر کلمه و واژه دارای اهمیت در آن قرار میدهیم .
رقابت ( C : Competition )

به شما نشان میدهد که چه تعداد از رقیبان ورقه خویش را برای این کلمه ها اصلی دستگاه لیزر کرده‌اند . در واقع تمام سایت‌هایی که لغات کلیدی مشابه به شما دارند رقبای آنلاین شما در جذب یوزرها می باشند . در نتیجه لغات اصلی که رقبای کمتری برای شما به ملازم دارا هستند شاخص بالاتری خواهند داشت و برای شما لغات دارای اهمیت مناسب‌تری میباشند .

تشخیص اندازه رقابت روش ساده‌ای داراست . در موتور جستجوی گوگل لغت ها مهم مورد نظرتان را جستجو نمائید و با توجه به تصویر تحت این ترازو را بدست خواهید آورد . در گذشته مطلبی در‌این بلاگ نشر داده شده با تیتر موتور جستجوی گوگل – 11 نکته کاربردی که بازگشت به آن می تواند برای انجام خوب تر این سطح به شما کمک کند .
رقابت در واژه و کلمه حیاتی